Znaczenie dokumentacji w transporcie międzynarodowym

W dokumentacji transportowej najważniejszą rolę odgrywa dokument przewozowy i określa się go jako dokument wystawiany przez przewoźnika przy wchodzeniu w posiadanie towaru, który dostarcza go do nadawcy. Busy do Holandii. Dokument przewozowy jest jednocześnie pokwitowaniem zobowiązania przewoźnika do przetransportowania towaru z punktu nadania do określonego miejsca przeznaczenia, na określonych warunkach, w zamian za kwotę pieniężną. […]